77 60 26 53
پرداخت در محل
ارسال رایگان
خرید حضوری
ورود

RDS (Radio Data System) چیست؟

RDS یک استاندارد برای ارسال میزان کوچک اطلاعات در یک پخش رادیویی میباشد. سیستمهای RDS، انواع مختلف دادههای منتقل شده، مانند اطلاعات آهنگ یا خوانند و هویت ایستگاه را استاندارد میکنند.