• ظرفیت : ۱۷۳ لیتر
  • سیستم صوتی و بصری هشدار در صورت اختلال در کارکرد فریزر
  • سیستم صوتی هشدار باز بودن درب
  • FreshSense دمای ثابت با فناوری حسگر هوشمند
  • ظرفیت انجماد: ۲۲ کیلوگرم / ۲۴ ساعت ، سوئیچ انجماد سریع ، انجماد فوق‌العاده با خاموشی خودکار
  • باز شدن هوشمند درب با سیستم کانال هوا ، مدت زمان نگهداری در صورت قطع برق: ۲۴ ساعت
  • ۵ کشوی شفاف فریزر  ، ۱ محفظه لولادار شفاف مخصوص فریزر ، ۵ کشوی شفاف فریزر
  • ۲ رطوبت‌ ساز سرد، ۱ محفظه قالب یخ ، ترموستات دیجیتال
  • ارتفاع: ۱۴۶۰ میلی متر ، عرض: ۶۰۰ میلی متر ، عمق: ۶۵۰ میلی متر