FPS (Frames Per Second) چیست؟

FPS یک واحد اندازه گیری برای سنجش رزولوشن ویدئو در واحد زمان می‌باشد. FPS بین 24 تا 30، FPS سطح نرمال برای کیفیت تصویر خوب می‌باشد. ویدئو با سرعت فریم پایین‌تر، تکه تکه پخش می‌شود.