GPRS چیست؟

General Packet Radio Service یک تکنولوژی راه گزینی بسته کوچک است که داده را از طریق شبکه های سلولی منتقل می‌کند. از این تکنولوژی در اینترنت موبایل‌ها، MMS و ارتباطات داده استفاده می‌شود. در تئوری حد سرعت GPRS به 115 kbps می‌رسد، اما در حقیقت در بیشتر شبکه‌ها این سرعت حدود 35 kbps می‌باشد.