77 60 26 35
پرداخت در محل
ارسال رایگان
خرید حضوری
ورود

MHz (Megahertz) چیست؟

هرتز یک واحد اندازه گیری فرکانس در واحد زمان میباشد. در بیشتر موارد هرتز برای توصیف رادیو و فرکانس امواج رادیویی به کار میرود. به صورت خلاصه Hz نوشته شده و هر MHz معادل 1 میلیون Hz میباشد