microSDHC چیست؟

کارتهای microSDHC ) HC مخفف High Capacity میباشد.) به روز رسانی استاندارد microSDها میباشند. از نظر فیزیکی، ابعادشان یکی است اما ظرفیت بالاتری دارند.