77 60 26 35
پرداخت در محل
ارسال رایگان
خرید حضوری
ورود

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) چیست؟

MIDI به یک سری خصوصیت گفته میشود که به کامپیوترها، سینت سایزرها، کنترلهای MIDI، کارتهای صدا، نمونهها و ماشینهای درام اجازه میدهد یک دیگر را کنترل کنند و داده انتقال دهند. فایلهای MIDI اطلاعاتی کهبه توصیف آلتهای موسیقی، نتها و زمان بندی میپردازد را نگه می‌دارد.