Mobility DisplayPort (MyDP) چیست؟

MyDP یا DisplayPort توسط Video Electronics Standards Association (VESA) در ژوئن سال 2012 به بازار رفت. MyDP یک افزونه برای استاندارد اتصالات است. این افزونه به گوشیهای موبایل اجازه میدهد تا خروجی صدا، ویدئو و 3D را به صورت HD داشته باشد.