Music playback time (battery life) چیست؟

زمان پخش موسیقی، طولانیترین زمانی است که یک باتری بدون شارژ مجدد میتواند فقط موسیقی پخش کند. معمولاً این زمان در حالت پرواز و هنگام استفاده از هدفون بیشتر میشود. در مقایسه بهتر است انواع مختلف محصولات یک برند را با هم مقایسه شوند، زیرا معیار شرکتها با هم متفاوت است.