77 60 26 35
پرداخت در محل
ارسال رایگان
خرید حضوری
ورود

Pager چیست؟

به یک دریافت کننده یک طرفه یا دو طرفه رادیویی در اندازه جیبی، Pager گفتهشود. پیجرها هنگام دریافت داده زنگ میخوردن یا میلرزند. در صورت تمایل میتوانند قابلیت نمایش پیامهای عددی یا حرف-عددی را داشته باشند. برخی از پیجرها علاوه بر قابلیت دریافت، میتوانند داده ارسال کنند.