77 60 26 35
پرداخت در محل
ارسال رایگان
خرید حضوری
ورود

Predictive text input چیست؟

پیش بینی متن به کاربر امکان وارد کردن کلمه را تنها با یک حرف از هر کلمه را میدهد. وقتی که یک حرف وارد میشود، گوشی به طور خودکار تمام انتخابهای ممکن را نشان میدهد. کاربر میتواند خودشکلمه وارد کند. این خصیصه تایپ کردن را سریعتر و آسانتر میکند.