77 60 26 35
پرداخت در محل
ارسال رایگان
خرید حضوری
ورود

RAM (Random-Access Memory) چیست؟

این حافظه، هنگام اجرای برنامهها، اطلاعات مربوط بهآنها را نگه میدارد. RAM هم توسط سیستم عامل و هم توسط برنامهها مورد استفاده قرار میگیرد. حافظه رم بسیار سریع اما فرار میباشد. به این معنی که تمام اطلاعات بعد از قطع اتصال برق، پاک میشود. به این ترتیب رم برای نگه داشتن اطلاعات موقت بسیار مناسب و کارآمد میباشد

 

دستگاههایی که از رم بهره میبرند، معمولاً حافظه دیگری هم دارند که با قطع برق اطلاعات آن پاک نمیشود. وجود رم باعث میشود دستگاه بتواند نرم افزارهای پیچیدهتری را به طور هم زمان اجرا کند.