77 60 26 53
پرداخت در محل
ارسال رایگان
خرید حضوری
به موبوتک خوش آمدید، ورود

Ringer ID چیست؟

Ringer ID به کاربر امکان تخصیص یک رینگتون مشخص به یکی از مخاطبانش است. به این ترتیب با شنیدن زنگ، کاربر میتواند تشخیص دهد چه کسی در حال تماس است.