Tethering چیست؟

در مبحث تلفن‌های GSM تترینگ به معنای به اشتراک گذاری اینترنت موبایل با کامپیوتر است. در این حالت گوشی تلفن مانند یک مودم عمل می‌کند.