Text messaging (texting) چیست؟

پیام متنی یک سرویس برای ارسال و دریافت متن در گوشی‌های موبایل است که با اسم SMS نیز شناخته می‌شود.