77 60 26 35
پرداخت در محل
ارسال رایگان
خرید حضوری
ورود

To-Do list چیست؟

ست To-Do یک اپلیکیشن مدیریتی است که در بیشتر گوشیهای همراه موجود میباشد. در این اپلیکیشن کاربر میتواند کارهای شخصیش را یاد داشت کند و اگر بخواهد روز خاصی را برای انجام آن کارها مشخص کند.