77 60 26 35
پرداخت در محل
ارسال رایگان
خرید حضوری
ورود

Trackball چیست؟

ترک بال یک اشارهگر است که امکان کنترل در چهار جهت را به کاربر میدهد. ترک بال از یک گوی کوچک که در یک سطح تعبیه شده است تشکیل شده است. کاربر میتواند با حرکت انگشت خود گوی را در چهار جهت هدایت کند.