77 60 26 35
پرداخت در محل
ارسال رایگان
خرید حضوری
ورود

Unlocked phone چیست؟

به گوشیهایی که شرکت مخابراتی بر روی آنها قفل نگذاشته باشد، تلفن آنلاک گفته میشود.