UPnP (Universal Plug and Play) چیست؟

UPnP یک سری استانداردها است که برای اتصال به دستگاههای دیجیتال، چه سیمی و چه بدون سیم، استفاده میشود. برای کامپیوترهای شخصی، تلوزیونها و برخی دیگر از دستگاهها کاربرد دارد. در گوشیهای همراه UPnP امکان به اشتراک گذاری فایلهای رسانهای را از طریق شبکههای وای-فای را فراهم میکند.