77 60 26 35
پرداخت در محل
ارسال رایگان
خرید حضوری
ورود

USB (Universal Serial Bus) چیست؟

USB یک استاندارد برای اتصال سیمی بین دستگاههای الکترونیکی، شامل گوشی همراه و کامپیوتر رو میزی میباشداین اتصال توسط یک کابل که در هر دو سرش سوکت دارد، اتفاق میافتد. سوکت سری که به کامپیوتر متصل میشود در تمامی انواع سیمهای USB به یک اندازه است، اما سوکت سر دیگر میتواند در اندازههای miniUSB و microUSB باشد