77 60 26 35
پرداخت در محل
ارسال رایگان
خرید حضوری
ورود

Voice dialing چیست؟

شماره گیری صوتی یک خصیصه است که بیشتر گوشیهای مدرن از آن پشتیبانی میکننداین خصیصه به کاربر اجازه میدهد تا با فرمان صوتی بتواند یک شماره را بگیرد. این کار به دو صورت امکان میپذیرد. روش اول این است که کاربر پیشاپیش این دستورات را ضبط کند و بعداً از آنها استفاده کند و تنها خود کاربر میتواند از دستورات استفاده کند. در روش دوم گوشیهای همراه قابلیت تشخیص متن را دارند و نیازی به ضبط دستورات نیست.