77 60 26 35
پرداخت در محل
ارسال رایگان
خرید حضوری
ورود

VoIP (Voice over Internet Protocol) چیست؟

VoIP یک تکنولوژی اینترنتی است که امکان انتقال صدا را از طریق شبکهها دادهای فراهم میسازد. این تکنولوژی شبیه مکالمه عادی تلفنی اما از طریق اینترنت میباشد.