Brand چیست؟

نه دقیقاً نام یک تولیدکننده، زیرا هیچ کدام از شرکت‌های مخابراتی گوشی خود را نمی‌سازند، بلکه شرکت‌هایی که گوشی‌های خود را با همکاری شرکت‌های مخابراتی خاصی تولید می‌کنند.