77 60 26 35
پرداخت در محل
ارسال رایگان
خرید حضوری
ورود

Calculator چیست؟

تمام ماشین حساب‌ها می‌توانند عمل‌های اصلی ( جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) را انجام دهند. اما در برخی از ماشین حساب‌های پیش رفته عمل‌هایی همچون جذر و توابع مثلثاتی نیز امکان پذیرند. هم چنین بعضی از ماشین حساب‌ها، گزینه تبدیل ارز و محاسبه پرداخت اجاره را دارند.