CPU (Central Processing Unit) چیست؟

CPU که به عنوان پردازنده شناخته می‌شود، یک مدار الکترونیک است که می‌تواند برنامه‌های کامپیوتر را اجرا کند. هم کوچک سازی و هم استاندارد سازی CPUها، حضور آن‌ها را در کامپیوترها افزایش داده است.