2G چیست؟

این نام معمولاً به شبکه‌های اصلی GSM، CDMA  وTDMA  گفته می‌شود. این نوع شبکه ها نسبت سیستم‌های آنالوگ (G1)، از طیف ها به طور کارآمدتری استفاده می‌کنند و دارای قابلیت رمز گشایی دیجیتال مکالمات می‌باشند. شبکه های نسل دوم با معرفی خدمات جدید موبایل مانند SMS  کار خود را آغاز کردند.