Dual-Mode چیست؟

گوشی‌های دو حالته قابلیت ارسال و دریافت داده را از دو روش دارا می‌باشند. برای مثال یک گوشی دو حالته می‌تواند هم GSM و هم CDMA  را پشتیبانی کند.